Als ik te veel gedronken heb, ben ik dan dronken?

Niet noodzakelijk. Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is weldegelijk een belangrijk verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap.

In geval van alcoholintoxicatie, heeft u meer alcohol in het lichaam dan wettelijk toegestaan is. Dit is het geval van zodra het alcoholniveau boven 0,22 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht ligt. Alcoholintoxicatie is met andere woorden objectief meetbaar : de wettelijk toegelaten grens is overschreden.

Verkeerswetgeving vanaf 1 januari 2015

Verkeerswetgeving vanaf 1 januari 2015

Met de Wet van 9 maart 2014 werd de verkeerswetgeving verstrengd. De meeste bepalingen van de wet traden in werking op 1 januari 2015.

Graag overlopen wij met u enkele opvallende wijzigingen;

Recidivisten hard aangepakt

Opvallend is dat hardleerse overtreders, de zogenaamde recidivisten, vanaf 1 januari 2015 harder worden aangepakt.

Garantie

U kocht een GSM, een tablet of een computer, maar na een jaar doet die het niet meer…

Het stiksel van uw nieuwe zetel komt na enkele maanden al los…

Uw nieuwe oven geeft kortsluiting…

U kocht een auto, maar na enkele jaren gaat één van de ramen niet meer open…

Wat nu?

Wanneer het gaat om de verkoop van een product door een professionele verkoper aan een consument, is de Wet op de Garantie van 01/09/2004 van toepassing en heeft de consument een garantietermijn van minstens 2 jaar vanaf de levering.

De Garantiewet voorziet volgende remedies: