Te snel gereden en vooraan geflitst? Is dit toegestaan?

Te snel gereden en vooraan geflitst? Is dit toegestaan?

Het Koninklijk Besluit (K.B.) van 11/10/1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, schreef het volgende voor:

“De fotografische opnamen moeten toelaten, eventueel op basis van de negatieven, om in minstens 95% van de gevallen en dit zowel in volle zonlicht als in het donker, bij een heldere atmosfeer :

 - de officiële nummerplaat duidelijk af te lezen voor zover ze zich in de vereiste staat bevindt;

- de aard van het voertuig en eventueel het merk en het model te herkennen.”

Aangezien de wet bepaalde dat de officiële nummerplaat moest worden afgelezen, dewelke zich aan de achterzijde van de wagen bevindt, was het flitsen slechts rechtsgeldig wanneer dit achteraan gebeurde.

Het K.B. van 11/10/1997 werd echter vervangen door het K.B. van 12/10/2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Het nieuwe K.B. bepaalt dat het oude K.B. wordt opgeheven en schrijft verder het volgende voor:

“De opnemingstoestellen moeten adequate beelden waarborgen, wanneer zij worden afgeregeld en worden ingesteld overeenkomstig de instructies van de handboeken van gebruik en van installatie. De beelden, al of niet gedigitaliseerd, moeten toelaten om:

-        de kentekenplaat duidelijk af te lezen voor zover ze zich in de vereiste staat bevindt;

-        het type van voertuig en eventueel het merk en het model te herkennen.”

Er staat niet langer bepaald dat de officiële nummerplaat, die zich achteraan bevindt, moet worden afgelezen. Dit heeft voor gevolg dat, sinds de inwerkingtreding van het nieuwe K.B. op 04/11/2012, het flitsen ook rechtsgeldig vooraan kan gebeuren.

An-Sophie Van Royen

Advocaat Herzele

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <iframe>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Gmap

  • Insert Google Map macro.