Adopteren na negatief advies van het CAW ?

Adopteren na negatief advies van het CAW ?

Je wil een kind adopteren, maar de maatschappelijke dienst verleende een negatief advies.
Wat nu? Tijd om je dromen op te bergen? Of is er nog een uitweg?

De geschiktheid om te adopteren wordt volgens de wet bepaald door de familierechter, die rekening houdt met een maatschappelijk onderzoek.
Sinds 2017 wordt dit maatschappelijk onderzoek op Vlaams niveau enkel nog door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) uitgevoerd, in opdracht van de familierechter.

Het gebeurt dat het CAW een negatief advies verleent.

een vals facebookprofiel, wat nu ?

Een vals facebookprofiel, wat nu ?

Het zal je maar overkomen : een ontevreden klant, wraakzuchtige ex-werknemer of -partner wil jou het leven zuur maken en maakt een profiel aan op Facebook of andere sociale media, met jouw identiteit, en stelt zo handelingen die jou toegerekend kunnen worden.

Wat kan je doen als het jou overkomt?

Het strafwetboek stelt deze feiten strafbaar als valsheid in informatica. Vaak gebeurt dit in combinatie met eerroof, belaging en aanmatiging van naam.

De feiten kunnen onder meer bestaan uit valse e-mailaccounts, valse profielen op sociale media, het invoeren van berichten van op deze accounts, inclusief chatberichten en statusupdates.

DE REGISTRATIE VAN EEN HUURCONTRACT

Verplichte registratie?

Het huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een persoon, moet verplicht worden geregistreerd.

De verplichting rust op de verhuurder, maar ook de huurder kan een dergelijk huurcontract laten registreren als hij dat wenst.

Ook de plaatsbeschrijving moet mee geregistreerd worden.

De registratie moet gebeuren binnen twee maanden na de ondertekening. Ze is gratis voor dit type huurcontract als ze binnen deze termijn wordt uitgevoerd.

Pagina's