Adopteren na negatief advies van het CAW ?

Adopteren na negatief advies van het CAW ?

Je wil een kind adopteren, maar de maatschappelijke dienst verleende een negatief advies.
Wat nu? Tijd om je dromen op te bergen? Of is er nog een uitweg?

De geschiktheid om te adopteren wordt volgens de wet bepaald door de familierechter, die rekening houdt met een maatschappelijk onderzoek.
Sinds 2017 wordt dit maatschappelijk onderzoek op Vlaams niveau enkel nog door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) uitgevoerd, in opdracht van de familierechter.

Het gebeurt dat het CAW een negatief advies verleent.

Het negatief advies kan slaan op punten die je als kandidaat-adoptieouder niet steeds onder controle hebt of waarvan je niet dacht dat ze relevant waren voor de adoptie, zoals bijvoorbeeld het niet voldoende uitbouwen van een sterk sociaal netwerk met andere adoptieouders.

Gelukkig wil dit niet zeggen dat je geen adoptieouder kan worden.

Het advies van het CAW dient om de rechter te helpen bij het nemen van een beslissing. De eindbeslissing ligt nog steeds bij de familierechter.

Deze zal niet enkel rekening houden met het verslag van het maatschappelijk onderzoek, maar ook met alle andere nuttige informatie die aan hem werd voorgelegd. Op basis daarvan maakt de familierechter finaal een afweging van alle risico’s en alle positieve elementen.
Zo kan de familierechter rekening houden met verslagen van psychiaters of psychologen die door de kandidaat-adoptieouders zelf werden geraadpleegd en bijkomende inspanningen die de kandidaat-adoptieouders leverden om tegemoet te komen aan de negatieve punten van het advies.

De rechter kan - maar moet niet - op basis hiervan zijn beslissing uitstellen en bijkomend onderzoek bevelen, waarbij hij verduidelijkt aan welke punten aandacht moet worden besteed.
De familierechter kan ook meteen een geschiktheidsvonnis afleveren, tegen het negatief advies van het CAW in.
De rechter zal uiteindelijk als voornaamste criterium hanteren dat het adoptiekind in een veilig, hecht en harmonieus gezin terechtkomt. Kan je de familierechter daarvan overtuigen? Dan word je ongetwijfeld geschikt verklaard in het vonnis.

Het kantoor heeft reeds succesvol kandidaat-adoptieouders bijgestaan in dergelijke procedures.

Voor alle vragen en problemen in verband hiermee, kan u terecht in het kantoor te Herzele (Hillegem).

Neem contact op via telefoon 09/336.00.24, per e-mail info@advocaatvanroyen.be of via het contactformulier op de website.

Advocaat An-Sophie Van Royen
Provincieweg 448
9550 Herzele (Hillegem)

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <iframe>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Gmap

  • Insert Google Map macro.