Advocaat of incassobureau?

Advocaat of incassobureau?

Wat indien uw klant zijn financiële verplichtingen niet nakomt? Dit is op zijn minst gezegd een zeer vervelende kwestie, die vroeg of laat de financiële gezondheid van uw eigen zaak in de weg staat.

Nog vaak wordt in dergelijke gevallen een beroep gedaan op een incassobureau, in een poging de verschuldigde sommen in te vorderen.

Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw vorderingen biedt nochtans veel meer voordelen. 

Het eerste voordeel is dat alleen de advocaat alle middelen kan aanwenden om de sommen in te vorderen, van aanmaning tot en met de gerechtelijke invordering.

Een incassobureau kan geen gerechtelijke procedure opstarten. Een incassobureau kan enkel brieven sturen en dreigementen uiten, en daar houdt het op. Een incassobureau heeft niet de bevoegdheid om de vordering gedwongen te recupereren. Is uw schuldenaar daarvan op de hoogte, dan zal hij niet onder de indruk zijn bij de ontvangst van een brief van een incassobureau.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het slagingspercentage op gebied van invordering veel hoger ligt bij tussenkomst van een advocaat. Schuldenaars betalen vaker na aanmaning door een advocaat dan na aanmaning door een incassobureau.

Een ander voordeel is het feit dat de advocaat een geschoolde universitair is met een beroepsopleiding rechten van minstens 5 jaar. Doet u beroep op een incassobureau, dan is er geen garantie met betrekking tot de opleiding die genoten werd, ook al noemen ze zichzelf vaak ‘jurist’. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Denkt u maar aan wat er kan gebeuren wanneer de schuldenaar de invordering betwist en het incassobureau op dit protest inhoudelijk moet reageren? De inhoud van deze reactie zal in vele gevallen bepalend zijn voor de gegrondheid van uw vordering.

Botst de advocaat op een bepaling uit uw contract of algemene voorwaarden die aanpassing nodig heeft, dan zal u daarover ingelicht worden, hetgeen voordelen oplevert voor de toekomst. Een incassobureau heeft niet de expertise of de kennis om dergelijke aanbevelingen te doen.

Bovendien stelt zich de vraag, wat met uw geld indien de invordering slaagt? De advocaat staat onder toezicht van de Orde van Advocaten en dient jaarlijks aan de Stafhouder een verslag op te maken over de ontvangen derdengelden (dit zijn de geldsommen die door de schuldenaar op de derdenrekening van de advocaat betaald worden en die toekomen aan de schuldeiser). Ook dient de advocaat zich te houden aan de strenge regels van de Deontologische Code van de advocaat, dewelke u bescherming bieden.

Een laatste, niet onbelangrijk, voordeel is te vinden in het feit dat een ingebrekestelling door een advocaat de verjaring van uw vordering kan stuiten. De verjaringsteller wordt terug op nul gezet, hetgeen betekent dat de termijn om tot invordering over te gaan wordt verlengd. De tijdsdruk valt weg.

Vreest u dat een beroep op een advocaat duurder is? Kom dan eens praten. U zal zien dat de tarieven van incassobureaus vaak hoger liggen.

Voor al uw vragen kan u terecht in ons kantoor te Herzele (Hillegem).

Neem contact op via telefoon op het nummer 09 336 00 24, per e-mail info@advocaatvanroyen.be of via het contactformulier op de website.

Advocaat An-Sophie Van Royen

Provincieweg 448

9550 Herzele (Hillegem)

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <iframe>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Gmap

  • Insert Google Map macro.