Blog van ansophie

Moet ik herinneringskosten en schadebeding betalen bij een niet-betaalde factuur ?

Moet ik herinneringskosten en schadebeding betalen bij een niet-betaalde factuur?

Een voorbeeld. U ontvangt een ingebrekestelling van een incassobureau wegens een onbetaalde labotest van enkele maanden geleden en u wordt gevraagd 20 EUR te betalen voor de labotest, vermeerderd met 2 EUR intresten en een schadevergoeding van 70 EUR.
Moet u dit (volledig) betalen?

Wanneer u een dergelijke brief ontvangt van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder met de vraag om over te gaan tot betaling van een achterstallige factuur, handel dan niet overhaast en controleer of gevorderde bedragen correct zijn. Meestal zal de vordering opgebouwd zijn uit verschillende bedragen: hoofdsom (oorspronkelijk factuurbedrag), interesten en schadevergoeding (wegens laattijdige betaling).

Als ik te veel gedronken heb, ben ik dan dronken?

Als ik te veel gedronken heb, ben ik dan dronken?

Niet noodzakelijk. Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is weldegelijk een belangrijk verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap.

In geval van alcoholintoxicatie, heeft u meer alcohol in het lichaam dan wettelijk toegestaan is. Dit is het geval van zodra het alcoholniveau boven 0,22 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht ligt. Alcoholintoxicatie is met andere woorden objectief meetbaar : de wettelijk toegelaten grens is overschreden.

Verkeerswetgeving vanaf 1 januari 2015

Verkeerswetgeving vanaf 1 januari 2015

Met de Wet van 9 maart 2014 werd de verkeerswetgeving verstrengd. De meeste bepalingen van de wet traden in werking op 1 januari 2015.

Graag overlopen wij met u enkele opvallende wijzigingen;

Recidivisten hard aangepakt

Opvallend is dat hardleerse overtreders, de zogenaamde recidivisten, vanaf 1 januari 2015 harder worden aangepakt.

Pagina's