DE REGISTRATIE VAN EEN HUURCONTRACT

Verplichte registratie?

Het huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een persoon, moet verplicht worden geregistreerd.

De verplichting rust op de verhuurder, maar ook de huurder kan een dergelijk huurcontract laten registreren als hij dat wenst.

Ook de plaatsbeschrijving moet mee geregistreerd worden.

De registratie moet gebeuren binnen twee maanden na de ondertekening. Ze is gratis voor dit type huurcontract als ze binnen deze termijn wordt uitgevoerd.

Het huurcontract voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een persoon (zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of een parkeergarage) moet geregistreerd worden binnen de vier maanden vanaf de ondertekening van het contract.

De verplichting tot registratie rust in dit geval zowel op de verhuurder als op de huurder.

Waar gebeurt de registratie?

Huurcontracten worden geregistreerd in het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde goed zich bevindt.

U kunt het bevoegde registratiekantoor vinden door de juiste postcode in te geven in onderstaande link:

http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/welcomeMenu1Extend.do

Hoe gebeurt de registratie?

De verhuurder kan zich persoonlijk aanmelden op het registratiekantoor, met drie exemplaren van het huurcontract dat door beide partijen werd ondertekend.

Het kan ook per post worden toegestuurd.

Tenslotte kan men via MyRent een huurcontract online laten registreren. Dit kan via deze link:

https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent

Sanctie bij niet registratie?

Als het huurcontract niet geregistreerd is en het betreft een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats voor een periode langer dan drie jaar,

-          dan kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn. De huurder kan dit doen zolang het contract niet werkelijk geregistreerd wordt. Hij hoeft ook geen enkele reden op te geven waarom hij die opzeg doet. De opzeg gaat onmiddellijk in en de huurder is bevrijd van betaling te rekenen vanaf de eerste dag van de volgende maand. De verhuurder kan hier niets meer aan veranderen.

-          dan vervalt het recht van de verhuurder op een opzegvergoeding indien een huurder opzegt tijdens de eerste driejarige periode. Normaal heeft de verhuurder recht op een schadevergoeding indien de huurder opzegt binnen de eerste drie jaren van het contract. Dit komt te vervallen indien de huurovereenkomst niet geregistreerd is op het ogenblik van de opzeg.

Als het huurcontract niet geregistreerd is en het betreft een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats die wordt verkocht, dan kan de huurder zich niet verzetten tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar.

Als het huurcontract niet geregistreerd is en het betreft een huurcontract voor een onroerend goed dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (winkel, kantoor) wordt gehuurd, dan wordt de eigenaar belast op basis van het totaalbedrag van de netto huurinkomsten.

Als de termijn voor de registratie van uw huurcontract verstreken is, dan moet er in sommige gevallen een boete betaald worden.

Voor alle vragen en problemen in verband hiermee, kan u terecht in ons kantoor te Herzele (Hillegem).

Neem contact op via telefoon 09/336.00.24, per e-mail info@advocaatvanroyen.be of via het contactformulier op de website.

Advocaat An-Sophie Van Royen
Provincieweg 448
9550 Herzele (Hillegem)

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <iframe>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Gmap

  • Insert Google Map macro.