Garantie

U kocht een GSM, een tablet of een computer, maar na een jaar doet die het niet meer…

Het stiksel van uw nieuwe zetel komt na enkele maanden al los…

Uw nieuwe oven geeft kortsluiting…

U kocht een auto, maar na enkele jaren gaat één van de ramen niet meer open…

Wat nu?

Wanneer het gaat om de verkoop van een product door een professionele verkoper aan een consument, is de Wet op de Garantie van 01/09/2004 van toepassing en heeft de consument een garantietermijn van minstens 2 jaar vanaf de levering.

De Garantiewet voorziet volgende remedies:

1. Kosteloze reparatie of de vervanging van het goed, te kiezen door de consument maar in functie van wat mogelijk en redelijk is. Over het algemeen wordt aangenomen dat de verkoper eerst de mogelijkheid moet krijgen om het goed te herstellen alvorens kan aangedrongen worden op vervanging. Wanneer het euvel na enkele herstelpogingen nog niet is opgelost, kan de consument de vervanging eisen.

2. Als de vervanging of reparatie buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om een prijsverlaging of ontbinding van het verkoopcontract te eisen. Ontbinding kan evenwel niet als het gaat om een klein defect.

Kan de consument altijd één van deze remedies nastreven wanneer er zich een gebrek voordoet binnen de garantietermijn? Neen. Als de consument zelf verantwoordelijk is voor het gebrek (hij liet bijvoorbeeld zijn gsm vallen in bad), dient hij zelf in te staan voor de schade.

De vraag stelt zich vervolgens wie de bewijslast draagt: de consument of de verkoper? Met andere woorden, moet de consument bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is voor de schade? Of moet de verkoper bewijzen dat de consument wel verantwoordelijk is voor de schade?

Het antwoord op die vraag hangt af van het tijdstip waarop het gebrek is vastgesteld;

Indien het gebrek is vastgesteld binnen de eerste 6 maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De consument staat in deze periode sterk, hij kan zondermeer aandringen op het toekennen van de garantie. Is de verkoper niet akkoord om de garantie te verlenen, dan heeft hij de mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren, namelijk aan te tonen dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de schade. Hoe het tegenbewijs door de verkoper moet worden geleverd, staat niet concreet bepaald. In ieder geval kan een loutere bewering van de verkoper mijns inziens niet volstaan.

Indien het gebrek meer dan 6 maanden na de levering is vastgesteld, dan is in principe de consument verplicht om te bewijzen dat het gebrek op het moment van de levering bestond. Dit houdt met andere woorden in dat de consument moet aantonen dat hij niets misdeed aan het toestel. Dit is uiteraard niet evident. Hoe kan een consument nu bijvoorbeeld bewijzen dat hij zijn GSM niet in bad liet vallen?

De garantietermijn van 2 jaar is mooi voor de consument, althans in theorie. Met een goed geïnformeerde verkoper draait het in de praktijk echter makkelijk uit op een garantietermijn van 6 maanden.

Wat na de garantieperiode van 2 jaar? Heeft de consument dan nog rechten wanneer hij een gebrek vaststelt?

Dat hangt er van af.

Na de periode van wettelijke garantie is mogelijks nog een commerciële garantie van toepassing. Om dat na te gaan kijkt de consument best zijn aankoop- en/of garantiebewijs na.

Is er geen commerciële garantie, of is deze ook al voorbij, dan valt de consument terug op het regime van de verborgen gebreken (artikel 1641 B.W. en verder). Om verborgen gebreken te kunnen inroepen, moet de consument wel zelf bewijzen dat er een gebrek was op het moment van de verkoop. De oplossingen die de consument dan heeft, zijn beperkter dan het wettelijke garantiesysteem. De klant kan enkel een prijsverlaging of een ontbinding van de verkoopovereenkomst eisen. Dit is dus niet eenvoudig.

Wenst u over dit onderwerp meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen, telefonisch op het nummer 09/336.00.24 of via e-mail info@advocaatvanroyen.be

An-Sophie Van Royen

Provincieweg 448

9550 Herzele (Hillegem)

 

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <iframe>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Gmap

  • Insert Google Map macro.