Blogs

Garantie

U kocht een GSM, een tablet of een computer, maar na een jaar doet die het niet meer…

Het stiksel van uw nieuwe zetel komt na enkele maanden al los…

Uw nieuwe oven geeft kortsluiting…

U kocht een auto, maar na enkele jaren gaat één van de ramen niet meer open…

Wat nu?

Wanneer het gaat om de verkoop van een product door een professionele verkoper aan een consument, is de Wet op de Garantie van 01/09/2004 van toepassing en heeft de consument een garantietermijn van minstens 2 jaar vanaf de levering.

De Garantiewet voorziet volgende remedies:

Te snel gereden en vooraan geflitst? Is dit toegestaan?

Te snel gereden en vooraan geflitst? Is dit toegestaan?

Het Koninklijk Besluit (K.B.) van 11/10/1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, schreef het volgende voor:

“De fotografische opnamen moeten toelaten, eventueel op basis van de negatieven, om in minstens 95% van de gevallen en dit zowel in volle zonlicht als in het donker, bij een heldere atmosfeer :

 - de officiële nummerplaat duidelijk af te lezen voor zover ze zich in de vereiste staat bevindt;

- de aard van het voertuig en eventueel het merk en het model te herkennen.”

Pagina's